FONDOS PÚBLICOS

Subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 20142020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (TU503E)